+31 85 107 0998 info@machine2machine.nl

Er wordt op dit moment veel gekeken hoe de uitstoot in Nederland verminderd kan worden, dus ook zeker op de bouwplaatsen. Daarom is er het doel gesteld om in 2030 de bouwplaatsen volledig emissievrij te maken. Dit houdt in dat er alleen nog met emissievrij bouwmateriaal gewerkt mag worden. Hierdoor ziet men een verschuiving van mobiele werktuigen die aangedreven worden door een verbrandingsmotor naar een elektromotor. Door deze verschuivingen in de markt van mobiele werktuigen wil men steeds meer informatie winnen over hun voertuig, hoe deze bijvoorbeeld gebruikt wordt of waar er eventuele ontwikkelingen plaats moeten vinden. Machine2Machine helpt u graag met de transformatie. Neem voor meer informatie contact met ons op!